Sakarya Toprak Analiz

Toprak analiz işlemlerimizi, Sakarya ilinde sizler ile buluşturmaktayız. Toprak analizlerimizi işinde uzmanlaşmış ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır....

Sakarya Laboratuvarlar

Sakarya'daki laboratuvarlarımızda toprak, gübre, su ve yaprak analizleri yaparak özellikle çiftçilikle geçinen vatandaşların tarım alanlarını daha etkili....

Sakarya Gübre Analizi

Gübre analizi, tarımsal üretimlerde kullanılan gübrelerin, tescil içeriklerini ve analizlerini belirlenmesi nedeniyle yapılan analizlerdir. Sakarya Toprak Analizi...

Sakarya Toprak Analizinin Amacı

Bitkisel üretimin temel amacı, birim alan başına giderek daha kaliteli ürün elde etmektir. Gübreleme, bu amaç için ana uygulamadır. Bilinçli ve dengeli....

Sakarya Yaprak Analizi

Toprakta varolan her besin bitki tarafından alınamaz. Alınabilen besinlerin tespiti için yapılan analizdir. Bitkiler için uygun dönemlerde, uygun şekilde ba....

Tarımsal Sulama Analiz İşlemleri

Laboratuvarımız, hassasiyeti ulusal ve uluslararası platformlarda kabul görmüş, son teknolojik cihaz ve tesislerle donatılmış bir analitik laboratuvardır. Güvenilir analiz....

Sakarya Toprak Analizi Laboratuvarı Firması

Sakarya Toprak Analiz Laboratuvarı olarak başlıca güç kaynağımız topraktır. Laboratuvarımız  makro besin elementlerinin analizini yaparak sunduğumuz....

Sakarya Toprak Analiz Laboratuvarı

Toprağınızı adresinizden alıyoruz, sonuçları yine adresinize bırakıyoruz. Analizlerimizi %99 doğruluk oranıyla yapıyoruz. Böylelikle hem bitkiniz kazanıyor....

Gübre Analiz İşlemleri

Enstitümüz kurulduğundan bu yana üretilen ve ülkemize ithal edilen gübrelerin kimyasal ve fiziksel analizlerini yapmak ve standartlara uygunluğunu...

Sulama Suyu Analizleri

Bitkilerin su ihtiyacını karşılamak için herhangi bir su kaynağından (nehir, gölet, kuyu suyu vb.) numune alınır, bu suyun sulama suyu olarak kullanılıp kulla.....

Meyve Ağaçlarının Yaprak Analizleri

Haziran'dan Ağustos'a kadar, tam çiçeklenmeden 7 ila 12 hafta sonra, bu yılki çiçekli bitkinin ortasında büyük yapraklar toplanır. Yaprakların büyüklüğün...

Toprak Analizi Nedir ?

Toprak analizi, topraktaki gübre ihtiyacını ortaya çıkaran bilimsel bir yöntemdir. Topraktaki faydalı bitki besin maddelerinin seviyesini ve bitkilerin o toprakta....

Toprak Analizi Nasıl Yapılır?

Toprak analizi, belirli bir tarla toprağında gübre ihtiyacını ortaya çıkaran bir yöntemdir. Laboratuvarda, belirli bir alanı temsil eden bir toprak numunesi analiz edilir....

Yaprak Analizi Yapan Firmalar

Yaprak analizinin en önemli amacı, bir bitkinin besin eksikliğine veya fazlalığına hangi besinin ait olduğunu tespit etmek ve bu eksikliği gidermek için gerekli....

Yaprak Analizi Fiyatları

Yaprak analizi, bitkilerin beslenme durumunun belirlenmesinde önemli bir yöntemdir. Yaprak örneklerinin laboratuvarda analizi sonucunda bitkinin....

Ceviz Ağacı Yaprak Analizi

Ceviz ağacı üzerinde yapılan yaprak analizleri, ağacı doğru yönetebilmemiz için kesilmemesi gereken bir kontrol şeklidir. Yaprak analizi her yıl Temmuz ayı....

Yaprak Analiz İşlemleri

Yapraktaki mineraller aydan aya değişir. Yaprak analizi yılın herhangi bir zamanında yapılabilir. Bununla birlikte, en doğru sonuç, mineral içeriğinin en az değiştiği...

Toprak Analiz Fiyatları

Toprak analizi, belirli bir tarla toprağının gübre ve kireç ihtiyacını belirleyen bir yöntemdir. Belirli bir alanı temsil eden bir toprak numunesi, içindeki b...